Suzukimetodens utveckling på orgel

Suzukimetoden på orgel har utvecklats av Suzukiläraren Gunilla Rönnberg och Organist Lars Hagström.

Allt tog sin start 1998

1998 kontaktade Gunilla Rönnberg Dr. Haukur F. Hannesson, numer ordförande i Europeiska Suzukiförbundet (ESA) och styrelseledamot i Internationella Suzukiförbundet (ISA), med ett förslag att hon tillsammans med organist Lars Hagström skulle utveckla Suzukimetoden för kyrkorgel. Gunilla Rönnberg hade då redan arbetat 10 år (50%) med Suzukiundervisning på piano, och var utbildad Suzukipedagog - nivå 2 och kantor, vilket gav henne en god grund för att ta sig an uppgiften.
 
ISA och ESA gav i mars 1998 Gunilla tillstånd att arbeta fram ett förslag som skulle redovisas ett år senare på ISA:s årsmöte i Matsumoto i Japan. I augusti 1998 startade Gunilla med 12 elever i Glanshammar och Örebro. Sex var nybörjare i 5-6 årsåldern och sex var pianosuzukielever 8-10 år gamla, som spelade för Gunilla och gick över till orgel. Därmed kunde material på olika nivåer testas samtidigt.

1999 blir orgeln officiellt ett av instrumenten i Suzukimetoden

Redan i november 1998 hade alla elever sin första konsert, med enastående framföranden av de nio-åriga eleverna. Elevkonserten i januari 1999 filmades och Haukur F. Hannesson presenterade inspelningen för styrelsen i Internationella Suzukiförbundet tillsammans med bilder på övningsorgel, pedalförhöjning och förslag på material och utveckling av progressionen från bok ett upp till avancerade orgelstycken. I mars 1999 beviljade Internationella Suzukiförbundet officiellt Gunilla Rönnberg att utveckla Suzukimetoden på orgel.

Utveckling av orgelteknik för små barn

En stor del av arbetet fokuserades på att hitta rätt ingång och progression för små barn till orgelteknik, som samtidigt gynnade avspänning och tonbildning. Koordination mellan händer och fötter var ett enklare problem som löstes med pedalmelodier för att utveckla pedaltekniken, och ackordens grundtoner till manualstycken i bok ett, för att från början utveckla koordinationen.
Gunilla har under åren kontinuerligt startat med nybörjare för att kunna utveckla teknikundervisningen för nybörjare, för att nå avspänning och god tonbildning. Dessutom har hon utvecklat teknikundervisningen för högre spelnivåer. Avspänd teknik ger förutsättningar för det hon anser viktigast; att spela med fritt och vackert musikaliskt uttryck.

Sommarkurser

På sommaren 1999 anordnade Gunilla Rönnberg och Lars Hagström den första sommarkursen för orgelelever på folkhögskolan i Hjo. Den var en stor succé. Sex dagar med undervisning i orgel, kör, rytmik, teater, teori och pianoackompanemang blev som en minikantorsutbildning. Korvgrillning, bad och utflykter till borgruiner mm gjorde sammanhållningen och glädjen stor, och den avslutande konserten var som vanligt i Suzukisammanhang mycket imponerande. Den sommarkursen följdes sedan av ytterligare 3 sommarkurser i Hjo, fram t.o.m. 2002.

Utgivning av böcker och inspelning

Alfred Publishing i USA har rättigheten till att ge ut Suzukimaterial. Ett långt arbete med utgivning av Suzukiorgelskolan har pågått sedan 1999, och innefattar även en internationell instrumentkommitté, där organist Ernest Zenoniani representerar Amerikanska Suzukiförbundet (SAA). Lars Hagström, har genom sina många år som orgelpedagog på kantorsutbildningen i Hjo en lång erfarenhet av undervisning på högre nivåer, och tar fram litteratur som både är inspirerande och utvecklande för eleverna. Lars Hagström färdigställer också allt material och gör inspelningarna som skickas till Alfred Publishing.
Hittills har 6 delar av Suzukiorgelskolan publicerats, och bok 7-8 är under tryckning. 
Arbetet med suzukilitteraturen har finansierats av Svenska kyrkan.

Suzukilärarutbildningar

Gunilla Rönnberg, vidareutildade sig till nivå 5 som Suzukipianopedagog, och blev utsedd till Suzuki Teacher Trainer på orgel av Europeiska Suzukiförbundet år 2002.
Hon har utbildat ca 55 Suzukiorgellärare i Sverige, och även haft lärarutbildningar i USA, i Chicago och Salt Lake City.
Lärarutbildningarna har till största delen varit fristående universitetskurser:
2001 – Piteå musikhögskola
2002 – Kungliga musikhögskolan i Stockholm
2003 – Kungliga musikhögskolan i Stockholm + Musikhögskolan vid Göteborgs universitet
2004 – Musikhögskolan vid Örebro universitet
2004 – Chicago Suzuki Institute
2005 – Musikhögskolan vid Örebro universitet 
2006 – Härnösand (arrangerad av Härnösands stift, ej fristående universitetskurs)
2007 -  University of Salt Lake City

2009 – Kungliga musikhögskolan i Stockholm
2010 – Kungliga musikhögskolan i Stockholm


Nu startar Gunilla nivå - 1 utbildningar på Lärkvallens kursgård för kantorer och organister som vill utbilda sig till suzukiorgellärare. Under 2014 kommer det även finnas möjlighet att ta del av weblärarutbildningar som ett komplement till dessa kurser 

Marknadsföring av Suzukiorgelmetoden nationellt och internationellt

Det har varit ett stort arbete att lansera orgeln som suzukiinstrument. Gunilla Rönnberg har arbetat målinriktat mot massmedia och kyrkomusikerorganisationer i Sverige och ut mot övriga världen för att marknadsföra metoden.
Det internationella intresset har varit stort hela tiden, eftersom rekryteringsfrågan för organister är lika brinnande i alla länder i världen. Gunilla har därför, förutom väldigt många föreläsningar i Sverige, haft många föreläsningar utomlands.

  • Minneapolis, 2002 - 30th Anniversary Commemorative, American Suzuki Association
  • Los Angeles, 2004 – American Guild of organists 47th National Convention
  • London, 2004 – Suzuki Teachers Conference
  • Turin, 2006 – 14th Suzuki method World Convention, föreläsning och ackompanjatör
  • Köpenhamn, 2007 – Musikkonservatoriet, föreläsning
  • Esbjerg, 2007 – Musikkonservatoriet, föreläsning
  • Salt Lake City, 2007, Universityl of Salt Lake City, lärarutbildning
  • Cambridge, 2010, European Suzuki Conference, föreläsning
  • Sidney, 2012, Australian Suzuki Association, lärarutbildning och elevkurs

Orgeln inom kommunala musikskolan

År 2007 började Gunilla att arbeta som musikledare för Norra Vätterns musikskola i Askersund. I och med det startade hon för första gången orgelundervisning i kommunala musikskolans regi, i samarbete med Svenska kyrkan. Musikskolan betalade lönen för undervisningen som skedde i Svenska kyrkan som också köpte in pedalförhöjning. Gunilla hade också 5 suzukiorgelelever i Örebro kyrkliga samfällighet fram till hösten 2013 då hon flyttade till Skåne.

Nya sammanhang för orgelmusik och ny typ av organister

Eleverna i suzukiorgelundervisningen har uppträtt i väldigt många sammanhang, även i ganska ovanliga.

I Olaus Petri kyrka i Örebro inbjöds en hel skola – 300 elever, hösten 2005 att lyssna på sina orgelspelande kompisars konsert under skoltid. Då fick även hela skolan, dvs hela publiken sjunga ett antal sånger mellan orgelstyckena. Orgelstyckena var allt från klassiska tonsättare till musik från Super Mario och Final Count Down.

2008 hade 4 elever mellan 5-15 år en lunchkonsert på torget i Kumla under orgelfestivalen där. En 15-årig elev spelade bl.a Toccata och Fuga i d-moll av J-S.Bach.

De flesta av Gunillas elever som blivit lite äldre, spelar även andra instrument. De har t.ex rockgrupper, de sjunger jazz och dansar streetdance. Det innebär att det öppnar sig en bredd av möjligheter i framtiden där vi kan sätta in orgeln i nya sammanhang, eftersom både utövare och åhörare rör sig över gränser som inte längre finns.

Copyright © 2009 Gunilla Rönnberg

Besökare nr: 130 sedan 01 Dec 2014

gunilla.ronnberg@telia.com