Schinichi Suzuki

På 1930–talet blev den japanske violinisten Shinichi Suzuki tillfrågad om han kunde lära en fyraårig pojke att spela fiol. Han funderade ett tag på hur man skulle gå till väga för att lära ett så litet barn att spela. Plötsligt en dag slog det honom att alla barn i världen talar sitt modersmål helt lysande och korrekt, och de lär sig det genom att lyssna och härma från tidig ålder. Han tänkte att den metoden måste vara den bästa undervisningsmodellen. Det blev starten på Shinichi Suzukis metod, som han sedan utvecklade konstant under hela sitt liv.

Copyright © 2009 Gunilla Rönnberg

Besökare nr: 130 sedan 01 Dec 2014

gunilla.ronnberg@telia.com