Inspelningar från konserter med Gunilla Rönnbergs elever (OBS! För att kunna se filmerna - använd internet Explorer, eller installera VLC media player.)

 Vinjett till web lärarutbildningen
Nya interaktiva webbutbildningen
Björn, 14 år, spelar Toccata i d-moll, J.S.Bach, i Uppsala
Björn, 15 år, spelar Fuga i d-moll, J.S.Bach, på Kumla torg
Amanda, 7 år, spelar Long Long Ago och Blinka lilla stjärna där, Uppsala
Björn, 13 år, spelar musik från Super Mario, i Olaus Petri kyrka i Örebro
Filip, 14 år, spelar Organ Piece, J.H.Knecht på Kumla torg
Björn, 12 år, spelar The Final Count Down, i Ödeby kyrka
Katarina, 12 år, spelar Organ Piece, J.H.Knecht, i Olaus Petri kyrka i Örebro
Madeleine, 12 år, spelar Madeleines Song, G. Rönnberg, i Olaus Petri kyrka i Örebro
Maria, 13 år, spelar Entré, O.Olsson, i Olaus Petri kyrka i Örebro
Olle, 5 år, spelar Piglet och Mary had a Little Lamb på Kumla Torg.
Amanda 9 år, spelar Prelude, M-A Charpentier, på Kumla torg
Björn, 15 år, spelar Courante, Michael Waldenby, i Glanshammars kyrka
Björn, 12 år, spelar Marsh from the Nutcracker Suite, P. Tchaikovsky, i Mikaelkyrkan i Örebro
Filip, 11 år, spelar Gavotte, A. Corelli, i Mikaelkyrkan i Örebro

Copyright © 2009 Gunilla Rönnberg

Besökare nr: 130 sedan 01 Dec 2014

gunilla.ronnberg@telia.com