"Teacher trainer"

Gunilla Rönnberg är pianolärare och pianist, utbildad på musikhögskolan i Örebro och musikkonservatoriet i Sofia i Bulgarien, där hon specialiserade sig på solistiskt piano, kammarmusik och ackompanjemang. Hon är också utbildad Suzukipianolärare - nivå 5, och har arbetat som suzukilärare i 25 år, de sista 14 åren med orgelelever. Gunilla Rönnberg är också aktiv som pianist och kammarmusiker.

Gunilla har också kantorsutbildning och har arbetat som kantor i 18 år i Svenska kyrkan i Glanshammar utanför Örebro. 1998 började hon utveckla Suzukimetoden för kyrkorgel tillsammans med Lars Hagström, och hon är sedan 2002 teachertrainer i Suzukiorgelmetoden. Hon har utbildat ett 60-tal organister på universitet i Sverige och USA till Suzuki orgel pedagoger. Hon har ofta föredrag om Suzukimetoden  och även andra ämnen, så som uttryck i musiken, retorik och publikkontakt. Som Suzukiföreläsare har hon arbetat i bl.a Minneapolis, Chicago, Los Angeles, London, Turin och Köpenhamn, Cambrigde och Sidney. Gunilla arbetar konsekvent med att sprida metoden för orgel över hela världen.

2007 - 2009 arbetade hon som rektor för musikskolan i Askersund, och startade Norrberga kulturhus med musik, dans, teater, bild och yoga, för att sedan mellan 2010-2012 verka som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Askersund.

2013 började hon en tjänst inom Svenska kyrkan i Kumla som kyrkomusiker, med uppdrag att utveckla samarbete med övriga kulturaktörer i samhället. Sommaren 2013 flyttade hon ned till Skåne till Lärkvallens gård, som hon nu kommer att använda som kursgård för Suzukilärarutbildningar. I januari 2015 publicerade Gunilla en Web-Suzukiorgel-lärarutbildning som kombineras med kurser på Lärkvallens kursgård. Efter ett vikariat som organist i Kvistofta pastorat, arbetar hon nu också som kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Bjärnum.

Gunilla är mycket intresserad av alla kulturområden och har arbetat med musikalgrupper för barn i 11 år, eftersom hon anser att kombinationen av musik, dans och drama hjälper barn att utvecklas till fria, uttrycksfulla och trygga individer.

Copyright © 2009 Gunilla Rönnberg

Besökare nr: 130 sedan 01 Dec 2014

gunilla.ronnberg@telia.com