Utveckingen av Suzukimetoden på orgel

Dr. Shinichi Suzuki, 1988 i Borlänge

Schinichi Suzuki
På 1930–talet blev den japanske violinisten Shinichi Suzuki tillfrågad om han kunde lära en fyraårig pojke att spela fiol. Han funderade ett tag på hur man skulle gå till väga för att lära ett så litet barn att spela. Plötsligt en dag slog det honom att alla barn i världen talar sitt modersmål helt lysande och korrekt, och de lär sig det genom att lyssna och härma från tidig ålder. Han tänkte att den metoden måste vara den bästa undervisningsmodellen. Det blev starten på Shinichi Suzukis metod, som han sedan utvecklade konstant under hela sitt liv.

 Suzukimetodens utveckling på orgel
Suzukimetoden på orgel har utvecklats av Suzukipedagogen Gunilla Rönnberg och Organist Lars Hagström.
I dokumentären ”The Story of the Suzuki Organ Method” som gjordes 2019, får man se hur metoden startades och utvecklades och spreds över världen under perioden 1997 – 2020. 

     "The Story of the Suzuki Organ Method"

Allt började 1998
1998 kontaktade Gunilla Rönnberg Dr. Haukur F. Hannesson, före detta ordförande i Europeiska Suzukiförbundet (ESA) och vid den tiden styrelseledamot i Internationella Suzukiförbundet (ISA), med ett förslag att hon tillsammans med organist Lars Hagström skulle utveckla Suzukimetoden för kyrkorgel. Gunilla Rönnberg hade då redan arbetat 11 år med Suzukiundervisning på piano, och var utbildad Suzukipedagog - nivå 2 och kantor, vilket gav henne en god grund för att ta sig an uppgiften.

ISA och ESA gav i mars 1998 Gunilla tillstånd att arbeta fram ett förslag som skulle redovisas ett år senare på ISA:s årsmöte i Matsumoto i Japan. I augusti 1998 startade Gunilla med 12 elever i Glanshammar och Örebro. Sex var nybörjare i 5-6 årsåldern och sex var pianosuzukielever 8-10 år gamla, som spelade för Gunilla och gick över till orgel. Därmed kunde material på olika nivåer testas samtidigt.

Dr. Haukur F. Hannesson

1999 blir orgeln officiellt ett av instrumenten i Suzukimetoden
Redan i november 1998 hade eleverna sin första konsert, och det var häpnadsväckande att se de nio och tio år gamla före detta Suzuki-pianoeleverna nu spela orgel på ett mycket skickligt sätt. Elevkonserten i januari 1999 filmades och Haukur F. Hannesson presenterade inspelningen för styrelsen i Internationella Suzukiförbundet tillsammans med bilder på övningsorgel, pedalförhöjning och förslag på material och utveckling av progressionen från bok ett upp till avancerade orgelstycken. I mars 1999 beviljade Internationella Suzukiförbundet officiellt Gunilla Rönnberg och Lars Hagström att utveckla Suzukimetoden på orgel.

Utveckling av orgelteknik för små barn
En stor del av arbetet fokuserades på att hitta rätt ingång och progression för små barn till orgelteknik, som samtidigt gynnade avspänning och tonbildning. Koordination mellan händer och fötter var ett enklare problem som löstes med pedalmelodier för att utveckla pedaltekniken, och ackordens grundtoner till manualstycken i bok ett, för att från början utveckla koordinationen.
Gunilla har under åren kontinuerligt startat med nybörjare för att kunna utveckla undervisningen av orgeltekniken för nybörjare, för att nå avspänning och god tonbildning. Dessutom har hon utvecklat teknikundervisningen för högre spelnivåer. Avspänd teknik ger förutsättningar för det hon anser viktigast; att spela med fritt och vackert musikaliskt uttryck. Gunillas elever har under åren spelat på många konserter, som varit mycket uppskattade.

Gunilla och Madeleine 2000

Sommarkurser
På sommaren 1999 anordnade Gunilla Rönnberg och Lars Hagström den första sommarkursen för orgelelever på folkhögskolan i Hjo. Den var en stor succé. Sex dagar med undervisning i orgel, kör, rytmik, teater, teori och pianoackompanjemang blev som en minikantorsutbildning. Korvgrillning, bad och utflykter till borgruiner mm gjorde sammanhållningen och glädjen stor, och den avslutande konserten var som vanligt i Suzukisammanhang mycket imponerande. Den sommarkursen följdes sedan av ytterligare 3 sommarkurser i Hjo, fram t.o.m. 2002.

Sommarkurs på folkhögskolan i Hjo 1999

Utgivning av böcker och inspelningar
Alla delar av Suzukiorgelskolan, bok 1-8, har publicerats av Alfred Publishing i USA. De har rättigheterna till att ge ut Suzukimaterial för alla instrument.
Från början var Gunilla ansvarig för materialet i de första böckerna, eftersom hon hade undervisat barn enligt Suzukimetoden i många år. Lars Hagström hade lång erfarenhet av undervisning på kantorsutbildning, så han tog ut inspirerande och utvecklande litteratur för de högre nivåerna. Han spelade också in all musik för bok 1-5 och de flesta styckena i bok 6, där också Gunilla spelade in 4 stycken. Han började spela in musiken för bok 7 och 8, men på grund av tidsbrist tog Jeremy Chesman över, orgelprofessor på Missouri State University i USA, och spelade in de flesta av dessa stycken.
Allt arbetet med suzukilitteraturen har finansierats av Svenska kyrkan.

Bok 1 - 8 innehåller litteraturen för nivå 1 - 4 i Suzuki-orgelmetoden.

Nivå 5 består av det obligatoriska stycket Toccata, Adagio och Fuga i C Dur av J.S. Bach,

+ ett valfritt stycke. (Ingen bok kommer att publiceras för detta) 

Dr. Jerremy Chesman

Suzuki-orgelskolan, 8 delar

Orgelkommitén i Internationella Suzukiförbundet
Medlemmarna i Suzukiorgelkommitén var från början Gunilla Rönnberg - ordförande, som representerade Europeiska Suzukiförbundet (ESA), och Ernest Zenoniani, organist från USA, som representerade det Amerikanska Suzukiförbundet (SAA). 2016 blev organist David Clark från Australien representant för Pan Pacific Suzuki Association (PPSA), och sedan 2020 representerar Jeremy Chessman SAA.

Gunilla Rönnberg and Dr. David Clark in Sideny 2012

Suzukilärarutbildningar
Gunilla Rönnberg, vidareutildade sig till nivå 5 som Suzukipianopedagog, och blev utsedd till Suzuki Teacher Trainer på orgel av Europeiska Suzukiförbundet år 2002.
Hon har utbildat ca 60 Suzukiorgellärare i Sverige, och även haft lärarutbildningar i USA, i Chicago och Salt Lake City.
Lärarutbildningarna i Sverige har till största delen varit fristående universitetskurser:

2001 – 02: Piteå musikhögskola
2002 – 03: Kungliga musikhögskolan i Stockholm
2003 – 04: Kungliga musikhögskolan i Stockholm + Musikhögskolan vid Göteborgs universitet
2004 – 05: Musikhögskolan vid Örebro universitet
2004 – 05: Chicago Suzuki Institute
2005 – 06: Musikhögskolan vid Örebro universitet
2006 – 07: Härnösand (arrangerad av Härnösands stift, ej fristående universitetskurs)
2007 – 08: University of Salt Lake City
2009 – 09: Kungliga musikhögskolan i Stockholm
2010 – 11: Kungliga musikhögskolan i Stockholm

Lärarutbildning i Örebro 2005

Som ett resultat av Gunillas Suzuki orgellärarutbildningar i Sverige har orgeln blivit ett populärt instrument för barn att spela. Professionella organister har uppmuntrats av sina kyrkor att utbilda sig till Suzuki-orgellärare. Många sommarkuskkurser för orgelelever har också anordnats.

Pga. förfrågningar från organister över hela världen om en lättillgänglig lärarutbildning, började Gunilla skriva på en webblärarutbildning 2012, och hennes man, Kjell Hedenström, filmade.
2015 publicerade hon webblärarutbildningen, och sedan dess har hon också haft uppföljningskurser på Lärkvallens kursgård. 
Från hösten 2020 började hon även med interaktiv webbundervisning, både för barn och ungdomar, organister och pianister.

Marknadsföring av Suzukiorgelmetoden nationellt och internationellt
Det har varit ett stort arbete att lansera orgeln som suzukiinstrument. Gunilla Rönnberg har arbetat målinriktat mot massmedia och kyrkomusikerorganisationer i Sverige och mot övriga världen för att marknadsföra metoden.
Det internationella intresset har varit stort hela tiden, eftersom rekryteringsfrågan för organister är lika viktig i alla länder i världen. Gunilla har därför, förutom väldigt många föreläsningar runt om i Sverige, haft flertalet föreläsningar utomlands.

• Minneapolis, 2002 - 30th Anniversary Commemorative, American Suzuki Association
• Los Angeles, 2004 – American Guild of organists 47th National Convention
• London, 2004 – Suzuki Teachers Conference
• Turin, 2006 – 14th Suzuki method World Convention, föreläsning och ackompanjatör
• Köpenhamn, 2007 – Musikkonservatoriet, föreläsning
• Esbjerg, 2007 – Musikkonservatoriet, föreläsning
• Salt Lake City, 2007, Universityl of Salt Lake City, lärarutbildning
• Cambridge, 2010, European Suzuki Conference, föreläsning
• Sidney, 2012, Australian Suzuki Association, lärarutbildning och elevkurs
• Strassbourg, 2014
• Brussels, 2018

Lechture in Los Angeles 2004

Orgeln inom kommunala musikskolan

År 2007 började Gunilla att arbeta som musikskolechef för Norra Vätterns musikskola i Askersund. I och med det startade hon för första gången orgelundervisning i kommunala musikskolans regi, i samarbete med Svenska kyrkan. Musikskolan betalade lönen för undervisningen som skedde i Svenska kyrkan som också köpte in pedalförhöjning. Gunilla hade också 5 suzukiorgelelever i Örebro kyrkliga samfällighet fram till hösten 2013 då hon flyttade till Skåne. Efter 4 år i Skåne blev Gunilla kulturskolechef i Perstorp, där hon också startade Suzukiorgelundervisning, den här gången helt inom den kommunala kulturskolans regi. En undervisningsorgel till lektionerna i skolan, och hemövningsorglar till eleverna köptes in, alla med justerbara bänkar och manualer.

Nya sammanhang för orgelmusik och en ny typ av organister
Eleverna i suzukiorgelundervisningen har uppträtt i väldigt många sammanhang, även i ganska ovanliga.
I Olaus Petri kyrka i Örebro inbjöds en hel skola – 300 elever, hösten 2005 att lyssna på sina orgelspelande kompisars konsert under skoltid. Hela skolan, dvs publiken, fick också sjunga ett antal sånger mellan orgelstyckena. Orgelstyckena var allt från klassiska tonsättare till musik från Super Mario och The Final Count Down.
2008 hade 4 elever mellan 5-15 år en lunchkonsert på torget i Kumla under orgelfestivalen där. En 15-årig elev spelade bl.a Toccata och Fuga i d-moll av J-S.Bach.

När Gunillas elever blev äldre, började flera av dem att även spela andra instrument. De hade t.ex rockgrupper, de sjöng jazz och dansade streetdance.
När både utövare och åhörare rör sig över gränser som inte längre finns, kommer ett brett spektrum av möjligheter att öppnas upp i framtiden, där orgeln kommer att förekomma i många nya sammanhang.

Gunilla undervisar orgel på

kulturskolan 2020

Konsert på Kumla torg 2008