Undervisning enligt Suzukimetoden på orgel

Sedan 22 år tillbaka har jag undervisat barn på orgel enligt Suzukimetoden med stor framgång. Det är väldigt lätt att väcka barns intresse för orgelspel. Bara det faktum att de får spela med fötterna och kan välja mellan så många olika stämmor, gör det lustfyllt. Enligt min mening är det det lättaste instrumentet att fånga barns uppmärksamhet med. En enkel melodi med några bastoner i pedalen registrerat tutti, gör ju att ljudet får taket att lyftas i kyrkan! Vilket annat instrument ger nybörjaren den upplevelsen!

Barn har lätt för koordination

Det är bra att börja spela orgel som barn, eftersom det är mycket lättare för unga människor att lära sig koordination, och det behövs ju i orgelspel. Därför är det också perfekt att lära sig orgel genom Suzukimetoden, eftersom man får koncentrera sig direkt på händer och fötter, utan att gå omvägen via noterna.

                                                            Notläsning
Till alla som är angelägna om notinlärning, vill jag berätta att jag introducerar notläsning väldigt tidigt parallellt med gehörsspelet. Men till den träningen använder jag annat material. Då väljer jag Sight Reading – ett material som utvecklar deras avista-läsning. Det är bra att det bara finns två system, när barnen ska börja öva notläsning.  
Det är viktigt att välja sådant material som har melodier i vänster hand, och inte ackord. Dvs. använd inte pianoskolor som är tänkta för gehörsstudier.
Det är nämligen väldigt viktigt att utveckla notläsningen också, eftersom man i orgel skall kunna läsa tre system samtidigt. När barnen börjar spela i bok 3 i Suzuki orgel skolan, har vi redan tränat notläsning från annat material väldigt länge. Men i bok 3 börjar jag använda deras notläsningsförmåga även i Suzukilitteraturen. I första stycket i bok 3 låter jag dem läsa och spela några takter ur höger hand eller vänster hand eller pedal. Resten av stycket lär jag ut på gehör. På det här sättet blandar jag notläsning och gehörsspel, och så småningom har deras notläsningsförmåga nått samma nivå som deras spelkunskap. Det är för övrigt perfekt att träna notläsning i F-klav på pedalstämman, eftersom det är en ton i taget, till skillnad från vänster hand som ofta har ackord.

                                                        Pedalteknik
I Suzukiorgelskolan har alla stycken även pedal, men i början är det bara två till tre toner i pedalstämman för att låta barnen koncentrera sig på händerna. Därför har vi lagt in pedalmelodier mellan dessa stycken, för att utveckla pedaltekniken. När eleverna har utvecklat sin koordination, blir pedalstämman i manualstyckena mer och mer rörlig. I bok 4 finns det bara några få pedalövningar mellan de övriga styckena.

                                                                                   Inga skor för barn?
I början låter vi barnen spela i strumplästen för att lära dem kontakten med pedal vid ansats och uppsläpp. Rörelsen kommer från vristen, och de träffar pedalen med trampdynan mellan stortån och den andra tån. På det här sättet blir barnen väldigt medvetna om kontakten med pedalen och pedaliserar mjukt med små rörelser. I slutet på bok två introduceras spel med häl. När eleverna blir äldre och pedalstämmorna svårare, kan de börja använda skor.

”Det viktigaste när du träffar en ung människa, är att befästa rätt rörelsemönster. Teknik och snabbhet kan komma senare.” 

                                                    Artikulation
I Suzuki orgel metoden lär vi ut olika artikulation från början. För att undvika spänningar börjar vi med non legato. Jag lägger stor vikt vid att barnen ska få en avspänd hand, och jag har hittat metoder att lära varje barn att spela utan spänningar i hand, arm och kropp. När barnen via variationerna på Blinka lilla stjärna, och de första non legato styckena har tillägnat sig avspänt spel, introduceras legato. Sedan blandar vi legato- och differentierade non legato stycken hela tiden, så att barnen utvecklar sitt kunnande i artikulation. I de första 4 böckerna finns det fonetiska tecken som förslag till det differentierade non legato spelet. I bok 5 har eleverna tillägnat sig en känsla för artikulation, och gör det efter eget kunnande.

Hur man undervisar Suzukilitteratur

                                                        Suzukilitteraturen har en brant progression
Det finns en skillnad mellan Suzukilitteratur och andra instrumentalskolor. Suzukiskolorna har en brant teknisk progression, där varje stycke medför en ny teknisk svårighet. I de flesta andra instrumentalskolor ligger den tekniska nivån stilla under många stycken, och man behöver som lärare då inte vara lika kunnig i ”hur man lär ut”, eftersom man i princip övar samma typ av moment stycke efter stycke. Det är också orsaken till varför man behöver vara utbildad Suzukilärare för att kunna använda Suzukilitteraturen. Progressionen är brant, och man måste ha kunskap i hur man lär ut under de förutsättningarna. Det är viktigt att inte lämna ett stycke innan barnet kan det bra. Annars har eleven inte kunskap att klara de nya uppgifterna.

Exempel på undervisningsmoment under en orgellektion med ett litet barn. 
För att förklara hur man går tillväga i praktiken för att lära ut stegvis med brant teknisk progression skall jag ge exempel på vilka delar en orgellektion med ett litet barn kan innehålla.


 1. Fråga barnet om de lyssnat på CD-skivan (strategi för att påminna föräldrarna)
 2. Blinkavariation hh
 3. Blinkavariation vh
 4. Hör upp veckans läxa: Cuckoo - hh + p och Cuckoo – vh (arbeta med det)
 5. Lär ut en takt av Cuckoo hh + vh. Repetera så många gånger det behövs för att barnet ska klara det.
 6. Hör upp pedalläxan: Första raden på My Schoolday. (arbeta med det)
 7. Lär ut rad 2. Poängtera skillnaden mellan första och andra raden.
 8. Sjung en ny melodi: Go tell Aunt Rhody
 9. Lär ut de första fyra takterna på “Go tell Aunt Rhody” hh.
 10. Gör en övning där eleven rör sig, sjunger, klappar rytmer
 11. Notläsning från annat material
 12. Summera läxan för barnet och föräldern. Välj ett moment som eleven ska öva speciellt bra till nästa gång. (One lesson – one point) Välj ett gammalt stycke som de kan repetera till nästa gång, t.ex ”The Fly”. Påminn om att lyssna på CD-skivan varje dag.


När man undervisar gör man hela tiden små övningar före varje moment som kräver speciell uppmärksamhet. Man arbetar noggrant med ergonomi och artikulation. Läraren uppmärksammar kontinuerligt föräldern under lektionen vad den ska tänka på, och kontrollerar att föräldern förstår.

Undervisningsfilosofi

                                                          Att tro på alla barns möjlighet att lära sig
En Suzukilärare tror på alla barns möjlighet att lära sig. Man vet att ”alla kan”, det tar bara olika lång tid. Det är viktigt att skapa självförtroende och glädje hos barnet, genom att alltid betona varje sak som barnet utför bra, och göra dem trygga och stolta över det. Och utifrån det sedan visa dem några saker som de kan göra bättre, och öva det på lektionen tills barnet klarar det. På det sättet skapar man en önskan hos barnet att vilja spela bättre, och en känsla av att de klarar det också.

                                                                Att lära alla elever att spela vackert
En bra lärare är den lärare som får alla sina elever att spela vackert En bra lärare ger aldrig upp. Den arbetar outtröttligt med att barnet skall utföra varje moment bra. En kombination av envishet, entusiasm och kunskap är grundreceptet för en lärare som lyckas. Dessutom måste läraren vara en god psykolog, och uppmärksamma när barnet inte orkar eller tappar koncentrationen. Då är det dags att bryta och göra ett annat moment. Man ska kunna variera undervisningen och lägga in roliga moment mellan de mer krävande övningarna.

      Viktiga kunskaper och egenskaper hos en bra Suzukilärare

 • Att veta hur mycket man ska visa före, för att barnet skall ha lätt att minnas och inte uppleva det som svårt, och sedan kunna gå vidare så att barnet förstår sammanhanget.
 • Att vara en bra förebild, dvs att kunna spela vackert och avspänt själv.
 • Att vara entusiastisk för alla detaljer barnet gör bra, och för alla små moment man vill att barnet ska förbättra.
 • Att kunna bedöma hur mycket varje barn orkar, så att de inte tappar lusten för lärandet. Ett långsiktigt tänkande gör att man vet vart man vill komma, men kan avgöra hur mycket man kan jobba med under varje lektion.

                                                                                 Tro på att alla kan
Att gå i Shinichi Suzukis fotspår är ett privilegie. Suzukimetoden innebär att man träffar barn och blir en del av deras utveckling och uppväxt, och det fyller verkligen livet med mening. Det stora engagemanget i undervisningen, och det geniala sätt, på vilket man förmedlar kunskapen, är inspirerande och berikande på så många olika plan.
Jag är oerhört tacksam att jag har fått möjlighet att lära mig den här metoden, och träffa alla inspirerande lärare över hela världen. Jag har överväldigats av deras engagemang för undervisning av barn, och har sett den respekt som finns mellan lärare, mellan lärare och föräldrar, och mellan lärare och elever. Det är något som genomsyrar Suzukirörelsen, och som jag inte hittar på liknande sätt någon annanstans i samhället.
I synnerhet har jag fascinerats av de Suzukilärare som arbetar i materiellt fattiga förhållanden. Deras insats och den betydelse deras arbete har, är så oerhört värdefullt, rikt och gott för mänskligheten.
Jag har förstått att alla de lärare som studerade för Shinichi Suzuki fick lära sig ödmjukhet, respekt och en positiv människosyn. Dessa egenskaper är för mig de viktigaste hos människan.
Jag vill verkligen uppmuntra alla som är intresserade av pedagogik att lära sig mer om Suzukimetoden. Ett första steg är att läsa Shinichi Suzukis bok "Kunskap med kärlek" Svensk skolmusik AB.