Byggstenar i

Suzuki-metoden

Eleven börjar spela
Barnet börjar sedan spela, och genom Blinka-variationerna lär man lugnt och metodiskt ut grunderna i spelet. Det viktigaste är att man befäster ett avspänt spel.

          Tonbildning
Uttrycket i musik är det viktigaste som finns. Tekniken ger förutsättningen, men uttrycket gör musiken. I orgel är ansats och uppsläpp av tangenter och taster och artikulation de verktyg som skapar förutsättning för variation och uttryck i musiken. Därför är också det ett av de viktigaste momenten från första början i undervisningen.

    Sommarkurser
Att ge förutsättningar för elever att träffas och spela under särskilda kurser är oerhört inspirerande och roligt. Dessa kan vara mycket viktiga för att öka lusten till att öva under resten av året.

    Repetition är kunskapens moder
Genom att ständigt repetera gamla stycken har man en levande repertoar som mognar mer och mer allteftersom barnens tekniska kunskap ökar.

          Föräldrakurs
De första 8 veckorna består av en föräldrakurs där man lär föräldern grunderna i metoden, ergonomi och notläsning. Föräldern lär sig spela variationerna på ”Blinka lilla stjärna”, vilka vi använder för att lära ut grunderna för instrumenttekniken. De får också spela de första styckena i bok 1.

            Lyssnandet
Suzukimetoden bygger på modersmålsmetoden, dvs att lära sig genom att lyssna och härma. Språket har man i sin omgivning konstant genom uppväxten. För att efterlikna det, sätter föräldern på en CD-skiva med musiken från de två första böckerna varje dag. Den skall bara finnas i bakgrunden, så att barnet omedvetet lär sig den musik den senare kommer att spela.

Grupplektioner och konserter
Genom att förutom de enskilda lektionerna även ha grupplektioner, får barnen spela för varandra i ett tryggt sammanhang. Där får man också en social gemenskap och kan göra lekar med notläsning bl.a. Dessa grupplektioner är också en utmärkt förberedelse för konserter. Eftersom barnen spelar på konserter regelbundet genom hela sin uppväxt blir förmedlandet av musiken till andra en naturlig del av deras musicerande.

           Triangeln:

Lärare – elev – förälder
I Suzukimetoden är triangeln; lärare – elev – förälder en av grundstenarena. På lektionen är föräldern med och antecknar vad barnet skall öva på under kommande vecka, och hemma fungerar sedan föräldern som ”hemmalärare”.

              Lär ut stegvis
Suzukiläraren visar före små bitar i taget, som eleven får härma. Det är viktigt att man enbart visar några få toner, för att barnet skall ha lätt att minnas och inte upplever det som svårt.
I orgel är det dessutom tre stämmor som skall fogas samman; höger hand (hh), vänster hand (vh) och pedal (p). Dessa delar måste också läras in var för sig. Ett stycke kan t.ex läras ut enligt följande: hh / hh + p / vh / en takt i taget hh + vh osv.
På det här viset bygger läraren stegvis stycket, tills eleven så småningom kan spela båda händer och pedal samtidigt.

           Utbildade lärare
Ingen metod är bättre än dess lärare. Därför är det otroligt viktigt att läraren är mycket bra på att förmedla kunskap, dvs kan metodik och har erfarenhet att bemöta alla olika individer med deras problem och förutsättningar. Dessutom ska en lärare vara en mycket bra förebild som instrumentalist.