Instrument och

Pedal-förhöjningar

Pedalförhöjningar

Ett set består av 6 undertaster.

Kan kompletteras men en eller flera övertaster.

Pga tidsbrist har vi för tillfället enbart möjlighet att tillverka pedaler till de som köper webblärarutbildningen.


Singel-pedalförhöjningarna, så kallade singelpedaler, har utvecklats under det sista året, och är nu enklare att använda.

Man justerar dem lätt på några sekunder så att de passar alla orgelpedaler.

De väger mycket lite, och är lätta att bära. Som lärare får man en mycket bättre arbetsställning när man använder singelpedaler, då man sitter bredvid eleven, och kan visa på original-pedalerna.


Det vanligaste är att beställa ett set av singelpedaler med 6 pedaler. De är 20 cm höga. Om ett barn lär sig väldigt snabbt, kan man behöva köpa en övertast, om styckena även innehåller sådana pedaltoner. Men vanligtvis behöver man inte det, eftersom man förmodligen spelar på orginalpedalerna när eleven spelar de stycken som innehåller övertaster.

När eleven blir äldre (7 år gammal), kan man för en tid sänka bänken när man spelar med händer och fötter samtidigt, eller när man övar pedalstämman. När man sedan övar enbart med händerna, höjer man bänken för att få bästa ergonomiska förhållanden.

Ett set med 6 pedaler i den senaste utformningen.

De placeras på de pedaltoner som ingår i stycket.

Läraren sitter på elevens vänstra sida, och kan visa på de befintliga pedalerna, och får därmed en bättre ergonomisk förutsättning.

Kontaktinformation

För frågor om singel-pedalförhöjning: sale@suzukiorgan.com

Hemövningsorgel

För närvarande, utifrån vad jag känner till, kan jag rekommendera att beställa hemövningsorglar i Sverige från Music Music. De plockar ihop manual, manualstativ, pedal och bänk från olika leverantörer. Då får man en bra hemövningsorgel. Priset ligger runt 50 000 SEK. Jag känner inte till någon billigare bra hemövningsorgel för närvarande.

Cantorum Duo.

Hemövningsorglar som eleverna på kulturskolan får låna.

Denna orgel används i lektionssalen, och har höj och sänkbar manual och pall. Den har jag beställt på Kirkeorgel i Danmark. Men för de minsta barnen använder jag ändå förhöjningspedaler, eftersom jag annars inte kan få plats att sitta bredvid och visa.

Kostnaden är ca: 100 000 SEK

Jag hoppas på att utveckling av hemövningsorglar ska göras av ingenjörer, som även arbetar med nya tekniska lösningar. En ny generations hemövningsorglar. Målet med dessa orglar är att de ska vara prisvärda, portabla och användarvänliga, utan att ge avkall på ljudkvalitet eller spelkänsla. Framtidens hemövningsorgel för alla!