Filmer om metoden och webblärarutbildningen

This is the Suzuki organ method

An interview with Gunilla Rönnberg about the "Suzuki organ method"

The Suzuki Organ Web education, marketing video

En kort föreläsning om Suzuki-orgelmetoden för Europeiska Suzukiförbundet, mars 2021.

Vignette to the Web teacher training course