Orgellektioner

Suzuki organ lessons. Episode 1. Vanessa - Beginner

Suzuki organ lessons. Episode 4. Lucas, 8 years old.

Del 1 från Föreläsning. Suzuki-orgelmetodens utveckling, litteraturen och lärarutbildningen.

Lärarkonferens i Australien, juli 2021, 

Del 4 från Föreläsning. Snabba upprepade toner, och att spela i strumplästen.

Lärarkonferens i Australien, juli 2021, 

Suzuki organ lessons. Episode 2. Alexandra -beginner.

Suzuki organ lessons. Episode 5. Vanessa, 5 years old. Beginner. Piglet, pedal piece

Del 2 från Föreläsning. Hur man hjälper nybörjare med avspänning.

Lärarkonferens i Australien, juli 2021,  

Del 5 från Föreläsning. Rytmiska övningar för att uppnå snabbhet i speltekniken.

Lärarkonferens i Australien, juli 2021, 

Suzuki organ lessons. Episode 3. Alexandra -beginner.

En kort föreläsning om Suzuki-orgelmetoden för Europeiska Suzukiförbundet, mars 2021.

Del 3 från Föreläsning. Rörelser som främjar avspänning i handleden.

Lärarkonferens i Australien, juli 2021, 

Kort föreläsning om Suzukiorgelmetoden på 

inspirationsdagen om orgelundervisning för barn och unga i Göteborg, augusti 2021.

Interaktiva webb-lektioner

Intruktionsvideo för interaktiva webblektioner                             för orgel och piano

Interactive web lessons. Part 2.

Vanessa-beginner. Accompantiment

Interactive web lessons. Part 3.

    Vanessa -beginner. Spain

Interactive web lessons. Part 4.

Ebba- Lullaby. Suzuki organ School 2

Webblektioner - Hjälp med hemläxa

Homework- Episode 1 - Weblessons.

Piglet-Pedal, Suzuki organ school 1

Homework- Episode 4 -Weblessons,

Twinkle-theme. Suzuki organ school 1

Homework- Episode 10 - Weblessons.

Allegro. Suzuki organ Book 2

Homework- Episode 2 - Weblessons.

Goodbye to Winter. Suzuki organ 2

Homework- Episode 4 B - Weblessons, Twinkle-theme. Camera from above

Homework - Episode 3 - Weblessons. Chant Arabe. Suzuki organ school

Homework- Episode 9 - Weblessons.

Allegretto. Suzuki organ Book 1