Webblärarutbildning

Suzukiorgel-metoden – Nivå 1

Weblärarutbildningen är en unik möjlighet för kantorer och organister att via självstudier starta utbildningen till Suzuki- orgelpedagoger - nivå 1. Den är prisvärd och lättillgänglig och kostar 3400 kr. Utbildningen är personlig, och ger dig även möjlighet att konsultera mig via mail.

Möjligheten till självstudier gör hela utbildningen effektivare och mer ekonomiskt tillgänglig.


 I utbildningen lär du dig bland annat:

 • att spela alla stycken i bok 1 och 2 på samma vis som du sedan undervisar barnen
 • att veta var alla svårigheter (teachingpoints) finns i styckena , och hur man skall gå till väga för att underlätta instuderingen för eleverna
 • förstå grundligheten i metodiken, kunna förklara för en elev på ett pedagogiskt sätt och förstå betydelsen av kommunikationen med föräldern
 • att parallellt lära ut notläsning från annan litteratur i början, för att senare även föra in notläsning i instuderingen av Suzukistyckena
 • hur man kan leka fram kunskap och även hjälpa föräldrarna med detta 

115 sidor textmaterial - 5 tim. instruktionsfilm

Utbildningen innehåller 115 sidor textmaterial och 5 timmar instruktionsfilm.
(Hela grunden för Suzukiorgelmetodiken)

I filmerna visar och förklarar jag tydligt hur man steg för steg lär ut och spelar alla stycken i bok 1 och 2 med ett mycket metodiskt tillvägagångssätt. Filmerna är alltså inte lektioner med barn. Filmerna tillsammans med det skrivna materialet är mycket pedagogiska, och inkluderar all kunskap som jag har undervisat i 20 år på lärarutbildningarna på universitet. Filmerna är på engelska.

Textmaterialet beskriver noggrant grundstenarna i metoden och metodiken i undervisningen. Det finns en sammanställning med ”teachingpoints” för alla stycken i bok ett och två.  Jag beskriver arbetssättet mellan elev-lärare-förälder och ger råd och idéer om hur man skapar en god miljö för undervisning, lärande, övning, uppträdande och social interaktion. Allt textmaterial är på svenska.

Suzukipedaogutbildningen är en gedigen utbildning som leder till att du kan undervisa barn i alla åldrar med Suzukimetoden.


Information till alla kantorer och organister!

Jag har fått förfrågningar från organister om själv-studie utbildningen.
Jag vill förtydliga att jag visar mycket detaljerat i filmerna (5 timmar) hur man arbetar med pedagogiska rörelser för att få eleverna att bli avspända, och jag talar mycket detaljerat om hur man undervisar varje litet steg, så utbildningen omfattar verkligen all undervisning i Suzukiorgelmetoden.
Det finns också en separat film ”How to start with a new student” som visar allt man ska tänka på då.
Ni kommer att finna att självstudie-utbildningen är komplett.

Webbutbildningen fem kursgånger

Nivå ett - utbildningen består av fem kursgånger.
När du beställer utbildningen får du de fem kursgångerna via post. Du få också ett webkonto med personlig inloggning för samtliga utbildningsfilmer.

Du beställer webbutbildningen genom att fylla i beställningsformuläret ”Webblärarutbildning” under fliken ”Beställningar”, eller klicka på länken nedan.

Där skriver du ditt namn och adressen jag skall skicka det tryckta materialet till.  Efter att du har betalat skickar jag dessa via post och du får en personlig inloggning till ditt webkonto för att se alla filmer.

Webblärarutbildning

3 400 kr  (Sänkt från 5 400 kr)

För beställning av Webblärarutbildning klicka här!

 Webblärarutbildningens textmaterial, 5 kursgånger

 Innehåll i Webutbildningen

Kursgång 1
Shinichi Suzuki

Grundstenar

Lyssnandet

Ergonomi

Övningsråd till kursdeltagarna

Blinkavariationer

Hur man spelar och undervisar

Stycke nr. 1 - 7, Bok 1

Kursgång 2
Föräldrakurs                               

Kul med övning                              Lekar, spel och bonus system    One lesson – one point                Övningsrutiner för barnen          Hur man spelar och undervisar

Stycke nr. 8 – 18, Bok 1


Kursgång 3

Hur man börjar med en ny elev  Kroppshållning                        

Att lära ut ett orgelstycke steg för steg

Att förbereda en elev för uppträdande

Hur man spelar och undervisar

Stycke nr. 19 – 26, Bok 1 +

Stycke nr. 1-3, Bok 2     


Kursgång 4
Att tänka på vid undervisning
Hur man lär ut stegvis         
Olika tillvägagångssätt för att hjälpa eleven
Stop och Stop – prepare                            
Hur man spelar och undervisar

Stycke nr. 4-10, Bok 2                          


Kursgång 5                                            Repetition         
Skalspel                                                  Primavistaspel                                      Grupplektioner                                   

Hur man spelar och undervisar

Stycke nr. 11-17, Bok 2  


 Formell kursbeskrivning – Suzuki orgelpedagogutbildningen – nivå 1


    Kursen vänder sig till kyrkomusiker med ett pedagogiskt intresse att undervisa barn i orgel enligt Suzuki-metoden. Kursen innefattar                      metodiken för Suzuki-orgelskolans första och andra bok - nivå 1 utbildning för Suzuki-orgellärare.

          Innehåll:

  • Grundläggande studier av Suzuki-filosofin (Läs ”Kunskap med kärlek” av Shinichi Suzuki, översättn: Sven Sjögren, Svensk Skolmusik AB, Gislaved 1977)
  • Grundläggande studier och förståelse av suzuki-metodens byggstenar
  • Instudering av samtliga stycken i bok 1 och 2, Suzuki Organ School (Lär in utantill första och andra bokens samtliga stycken och därtill varje stämma för sig.)
  • Individuell undervisning för att medvetandegöra de pedagogiska aspekterna i orgelspelets teknik och känslan för tonansats och artikulation (Interaktiv extrakurs)
  • Instudering av den tekniska progressionen i litteraturen med kunskap om "teachingpoints – inlärningsställen” för varje stycke och metodik och pedagogik (Notera "teachingpoints - moment vid instuderingen som kräver särskilda metodiska tillvägagångssätt" för första och andra boken, med särskild uppmärksamhet på variationerna över Blinka lilla stjärna.)
  • Observation av Suzuki-undervisning av barn på video. (Gunillas Youtubelektioner)
  • Teoretiska studier om undervisningsrelationen lärare/barn/förälder


ESA-examen 2004

Formell ESA – examen

(European Suzuki Association)

Den formella ESA Suzukilärareximinationen är en integrerad del av denna utbildning, men betalas till ESAs jurypanel direkt. När du har gått den inledande webbutbildningen har du även möjlighet att gå en uppföljande interaktiv webbkurs för mig. Denna interaktiva webbkurs kan leda till Europeiska Suzukiförbundets  Suzukilärareximination, nivå-ett. Dessa examina anordnas interaktivt eller IRL i enlighet med ESA:s ramverk för Suzuki-lärarutbildningen och äger rum efter avslutad godkänd kurs. Du kan läsa om det under fliken ”Interaktiv kompletteringskurs till webb utbildningen”  


Suzukilärarutbildningar


Suzukilärarutbildningar är indelade i 5 nivåer för alla instrument. För att ta 4:e och 5:e nivån skall man ha någon form av musikerutbildning. För att ta nivå 1 på orgel, skall man ha organist- eller kantorsexamen.


Nivå 1 är den viktigaste nivån. Där du lär dig hela metodiken och tillvägagångssättet. Du lär dig också att undervisa bok 1 och 2. Efter att ha tagit nivå 1 kan du sedan föra över tillvägagångssättet i undervisningen på alla stycken i de övriga böckerna i Suzuki orgel skolan och på all annan litteratur.


Fram tills nu har jag bara utvecklat lärarutbildningar för tre nivåer. Nivå två innehåller metodiken för styckena i bok 3 och 4. Nivå tre innehåller metodiken för styckena i bok 5 och 6. Lärarutbildningen för nivå två och tre finns för närvarande enbart genom interaktiva webblektioner på begäran.