Kompletteringskurs efter webbutbildningen

 

För dig som genomgått web-utbildningen finns möjlighet att ta kompletterande interaktiva webb- lektioner för mig. Antalet undervisningstimmar beror på behovet att gå upp i ESA-examen.
Det här är också en möjlighet att få vägledning och återkoppling på sitt spel och sin undervisning. Jag följer upp och kontrollerar att du förstått och utför, på rätt sätt, de pedagogiska rörelserna som vi använder för att hjälpa eleverna att nå avspänning, och att du har förstått det metodiska tillvägagångssättet i undervisningen korrekt.
Allt detta visas noggrant i webutbildningens filmer, så många kommer att förstå och utföra rätt. Men för en del kantorer och organister är det värdefullt att också kunna få personlig vägledning.

Suzuki orgellektion, Lucas 8 år

Vi kan också diskutera olika svårigheter som kan förekomma hos elever, och hur man som lärare kan arbeta med det.  Du får också konkreta tips om hur man bemöter barn med olika svårigheter.
Om du har en elev, kan du också visa hur du undervisar olika stycken, där jag sedan ger råd om hur du kan effektivisera tillvägagångssättet ännu mer, och bli ännu tydligare i kommunikationen med eleven. Du kan få råd i pedagogiska frågeställningar och lyfta olika problem som man ställs inför i undervisningssammanhang.

Efter att ha genomgått webutbildningen först är du väl förberedd, vilket gör den interaktiva webb- undervisningen mycket effektiv. Om du blir godkänd på uppföljningslektionerna, får du ett intyg att du har genomgått Suzukiorgelpedagogutbildningen - nivå 1 – för Gunilla Rönnberg, och kan då också få möjlighet att gå upp i ESA-examen.

Lärarutbildning nivå 1. Stockholm 2009 - 2010

Interaktiva uppföljningslektioner för de som genomgått webbutbildningen 

Pris:  1000 kr/timme (Inkl. soc.avg. och moms)

För intresseanmälan för kompletterande interaktiva webblektioner klicka här!

Formell ESA-examen (European Suzuki association)


Den som är godkänd på uppföljningskursen har tillåtelse att genomgå ett formellt examensprov (nivå ett) för Europeiska Suzukiförbundet. Examen kan eventuellt anordnas interaktivt eller IRL och betalas direkt till ESAs jurypanel. För att få gå upp i examen för en internationell jury, måste du ha tagit kompletterande interaktiva lektioner och blivit godkänd där. För att hinna gå igenom alla stycken, kan det behövas 20 timmar. Det kan också ta kortare tid, beroende på hur förberedd du är.

Interaktiva webblektioner för att förbereda dig för ESA-examen

Pris:  1000 kr/timme (Inkl. soc.avg. och moms)

För intresseanmälan för kompletterande interaktiva webblektioner klicka här!


Examen (Betalas direkt till ESAs jurypanel)

Pris: ca. 20 000 kr (Inkl. soc.avg. och moms) plus eventuella kostnader för juryns resor och traktamenten om examinationen sker IRL.

 Kostnaden kan delas på 4 personer beroende på om det finns fler examinander som kan gå upp i examen samtidigt.


 ESA-examen 2004