Kompletteringskurs efter webbutbildningen

 

För dig som genomgått web-utbildningen är det möjligt att ta kompletterande interaktiva webb- lektioner för mig om du så önskar. Antalet undervisningstimmar bestämmer du själv, utefter det behov du har.
Det här är en möjlighet jag ger till de som önskar få vägledning och återkoppling på sitt spel och sin undervisning. Där följer jag upp och kontrollerar att du förstått och utför, på rätt sätt, de pedagogiska rörelserna som vi använder för att hjälpa eleverna att nå avspänning, och att du har förstått det metodiska tillvägagångssättet i undervisningen korrekt.
Allt detta visas noggrant i webutbildningens filmer, så många kommer att uppleva det som tillräckligt. Men för en del kantorer och organister är det värdefullt att också kunna få personlig vägledning.

Suzuki orgellektion, Lucas 8 år

Vi kan också diskutera olika svårigheter som kan förekomma hos elever, och hur man som lärare kan arbeta med det.  Du får också konkreta tips om hur man bemöter barn med olika svårigheter.
Om du har en elev, kan du också visa hur du undervisar olika stycken, där jag sedan ger råd om hur du kan effektivisera tillvägagångssättet ännu mer, och bli ännu tydligare i kommunikationen med eleven. Du kan få råd i pedagogiska frågeställningar och lyfta olika problem som man ställs inför i undervisningssammanhang.

Efter att ha genomgått webutbildningen först är du väl förberedd, vilket gör den interaktiva webb- undervisningen mycket effektiv. Om du blir godkänd på uppföljningslektionerna, får du ett intyg att du har genomgått Suzukiorgelpedagogutbildningen - nivå 1 – för Gunilla Rönnberg.

Lärarutbildning nivå 1. Stockholm 2009 - 2010

Interaktiva uppföljningslektioner för de som genomgått webbutbildningen

Pris:  600 kr/timme

För intresseanmälan för kompletterande interaktiva webblektioner klicka här!

Formell ESA-examen (European Suzuki association)


För den som vill finns möjlighet att genomgå ett formellt examensprov (nivå ett) för Europeiska Suzukiförbundet. Examen anordnas interaktivt när någon önskar och ligger utanför utbildningen. För att få gå upp i examen för en internationell jury, måste du ha tagit kompletterande interaktiva lektioner och blivit godkänd där. För att hinna gå igenom alla stycken, kan det behövas 20 timmar. Det kan också ta kortare tid, beroende på hur förberedd du är.

Interaktiva webblektioner för att förbereda dig för ESA-examen

Pris:  600 kr/timme

För intresseanmälan för kompletterande interaktiva webblektioner klicka här!


Examen

Pris: 2000 kr


 ESA-examen 2004