Gunilla Rönnberg


PEDAGOG • LÄRARUTBILDARE • MUSIKER • KULTURSKOLECHEF • FÖRELÄSARE


Gunilla Rönnberg är pianolärare och pianist, utbildad 4,5 år på musikhögskolan i Örebro och 2 år på musikkonservatoriet i Sofia i Bulgarien, där hon specialiserade sig på solistiskt piano, kammarmusik och ackompanjemang. Hon är också utbildad Suzukipianolärare - nivå 5, och har arbetat som suzukipianolärare sedan 1987, och från 1998 även som Suzukiorgellärare.  Gunilla Rönnberg är också pianist, kammarmusiker och körledare.

The Story of the Suzuki Organ Method

En dokumentär om utvecklingen av Suzuki- orgelmetoden från 1997 - 2020, och hur den spridits över världen.

Webblärarutbildningen

2012 börjarde arbetet med Webblärarutbildningen, som tog 3 år att framställa.

Suzukiorgelmetoden


Gunilla har också kantorsutbildning och har arbetat som kantor i 23 år i Svenska kyrkan. Hon är också grundaren av Suzuki orgel metoden.
1998 började hon utveckla Suzukimetoden för kyrkorgel tillsammans med Lars Hagström, och hon är sedan 2002 lärarutbildare i Suzukiorgelmetoden. Hon har utbildat ett 60-tal organister på universitet i Sverige och USA till Suzuki orgel pedagoger. Hon har ofta föredrag om Suzukimetoden och även andra ämnen, så som uttryck i musiken, retorik och publikkontakt. Som Suzukiföreläsare har hon arbetat i bl.a Minneapolis, Chicago, Los Angeles, London, Turin, Köpenhamn, Oslo, Cambrigde , Sidney, Strasbourg, Bryssel och i många städer runt om i Sverige. Gunilla arbetar konsekvent med att sprida metoden för orgel över hela världen.

I januari 2015 publicerade Gunilla en Webblärarutbildning i Suzukiorgelmetoden för att organister runt om i världen skulle på ett lättillgängligt sätt kunna utbilda sig till Suzukiorgelpedagoger.  
2019 gjorde Gunilla tillsammans med sin man, Kjell Hedenström, dokumentären "The Story of the Suzuki Organ Method", som berättar om 21 års utveckling av Suzukiorgelmetoden, och hur den spridits över världen. Våren 2020 började hon kontinuerligt med interaktiv webbundervisning i realtid, både med orgel och pianolektioner.

Kulturskola

Från 2006 - 2009 arbetade Gunilla som rektor för musikskolan i Askersund, och startade Norrberga kulturhus med musik, dans, teater, bild och yoga, för att sedan mellan 2010-2012 verka som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Askersund.

Gunilla är mycket intresserad av alla kulturområden och har arbetat med musikalgrupper för barn i 15 år, eftersom hon anser att kombinationen av musik, dans och drama hjälper barn att utvecklas till fria, uttrycksfulla och trygga individer. 

2017 fick hon en tjänst i Perstorps kommun, med uppdrag att starta och utveckla en kulturskola, som nu har ett undervisningsutbud på 11 instrument, dans, drama, musikal, film och bild. Som kulturskolechef har hon även startat undervisning i piano och orgel enligt Suzukimetoden.

Save the world

Musikal av Gunilla Rönnberg, till stöd för Greta Thunberg och arbetet för att stoppa den globala uppvärmningen.

Musikalgrupp på kulturskolan

Kyrkomusiker och pianist


Från 1989 - 2006 arbetade Gunilla som kantor i Svenska kyrkan i Glanshammar, parallellt med arbete som pianist och Suzukipedagog.

Som pianist arbetade hon professionellt med solokonserter och som orkestermusiker fram till 1998, då arbetet med att utveckla Suzukiorgelmetoden tog sin start.

December 2012 började hon en tjänst inom Svenska kyrkan i Kumla som kyrkomusiker, med uppdrag att utveckla samarbete med övriga kulturaktörer i samhället.

Sommaren 2013 flyttade hon ned till Skåne till Lärkvallens gård, som hon använt som kursgård för Suzukilärarutbildningar.
I Skåne arbetade hon först 4 år som organist, innan hon 2017 fick tjänsten som kulturskolechef i Perstorps kommun.

Avspänd spelteknik - RPT


Gunilla har arbetat i många år för att utveckla teknikövningar, och jobbar också mycket med tonbildning och musikaliskt uttryck. Från våren 2020 startade hon RPT – utbildningar, (Relaxed Playing Technique), där hon publicerar videos på sin YouTube-kanal. Där visar hon exempel från sin långa erfarenhet som musiker och pedagog. Hon visar konkreta övningar om hur man använder minsta möjliga energi i sitt spelsätt och hur man arbetar upp snabbhet i teknik under total avspänning. Gunilla har även kontinuerligt interaktiv webbundervisning i realtid med orgel och pianolektioner. Läs mer om detta här.

Avspänd spelteknik

Gunilla berättar om avspänd spelteknik med kattungar