UNDERVISA ENLIGT

Suzukimetoden

Suzukimetoden är en mycket framgångsrik metod för att utveckla barns spelförmåga.
Barn och föräldrar som får spela enligt denna metod får en gemensam kunskap i livet.

Webbutbildningen  -  Nu 37% billigare

För att uppmuntra dig att ta ESA-examen, rabatterar jag nu webbutbildningen kraftigt

från 5400 kr till 3 400 kr. Detta gör hela utbildningen mer ekonomiskt tillgänglig.

Med examen formaliceras utbildningen och gör dig attraktivare på arbetsmarknaden.

Utbilda dig till Suzukiorgelpedagog


Lärarutbildningen är den mest konkreta metodikutbildning som finns för instrumentalundervisning.
Tillvägagångssättet i metodiken passar för undervisning av alla åldrar - från 3 år till vuxna.

Låt ditt barn spela orgel eller piano


Via interaktiva weblektioner i realtid kan du låta ditt barn spela för mig kontinuerligt på ett mycket enkelt vis. Att uppmuntra och ge barnen självförtroende och glädje i lärandet är en grundpelare i metoden.

Få vägledning för att nå avspänd spelteknik i piano


Via interaktiva weblektioner i realtid kan du få fortbildning och hjälp, både i ditt eget spel och för dina elever, med olika övningar som leder till avspänning vilket gör att man använder minsta möjliga energi i spelet.

Citat om webutbildningen

2 Skärmklipp, jag och alva
2 Skärmklipp, Vanessa, Sam och jag
2 Skärmklipp RPT

• “Your video presentation is charming and very methodical. I have been following your internet training sessions whenever I find the time, and I am enjoying them thoroughly. There is clearly a great deal of work that you have put into conception and their production. Congratulations!”
Professor Carl Van Wyk, Music Theory and Composition, Suzuki Music Institute of Dallas

• “The web education is a wonderful learning experience. Looking forward to learning more from you!”
Dr. Melody Chen, Organ professor at Taiwan Theological Seminary, Dean of Taiwan Chapter - American Guild of Organists


Orgeln är ett fantastiskt instrument att undervisa barn i. Det är roligt att kunna använda så många olika ljud, och att spela med fötterna! En enkel melodi i manualen och ett par bastoner i pedalen som registreras ”tutti”, får taket att lyfta. Detta är jättekul för barn.
                                                    "Att vara Suzukilärare är oerhört inspirerande och berikar livet."  
                                                                                     / Gunilla Rönnberg

Nyheter

Se dokumentären:

"The Story of the Suzuki organ method" om utvecklingen av Suzukiorgel-metoden under 20 år. Se hur organister runt om i världen har undervisat och nått fantastiska resultat!

Webbutbildningen  -  Nu 40% billigare

För att uppmuntra dig att ta examen rabbaterar jag nu kraftigt priset från 5400 kr till 3200 kr webbutbildningen, för att göra hela konceptet mer ekonomiskt tillgängligt.

Med examen formaliceras utbildningen och gör dig attraktivare på arbetsmarknaden

Utbilda dig till Suzukiorgelpedagog


Lärarutbildningen är den mest konkreta metodikutbildning som finns för instrumentalundervisning.
Tillvägagångssättet i metodiken passar för undervisning av alla åldrar - från 3 år till vuxna.

Låt ditt barn spela orgel eller piano


Via interaktiva weblektioner i realtid kan du låta ditt barn spela för mig kontinuerligt på ett mycket enkelt vis. Att uppmuntra och ge barnen självförtroende och glädje i lärandet är en grundpelare i metoden.

Få vägledning för att nå avspänd spelteknik i piano


Via interaktiva weblektioner i realtid kan du få fortbildning och hjälp, både i ditt eget spel och för dina elever, med olika övningar som leder till avspänning vilket gör att man använder minsta möjliga energi i spelet.

Citat om webutbildningen

2 Skärmklipp, jag och alva
2 Skärmklipp, Vanessa, Sam och jag
2 Skärmklipp RPT

• “Your video presentation is charming and very methodical. I have been following your internet training sessions whenever I find the time, and I am enjoying them thoroughly. There is clearly a great deal of work that you have put into conception and their production. Congratulations!”
Professor Carl Van Wyk, Music Theory and Composition, Suzuki Music Institute of Dallas

• “The web education is a wonderful learning experience. Looking forward to learning more from you!”
Dr. Melody Chen, Organ professor at Taiwan Theological Seminary, Dean of Taiwan Chapter - American Guild of Organists


Orgeln är ett fantastiskt instrument att undervisa barn i. Det är roligt att kunna använda så många olika ljud, och att spela med fötterna! En enkel melodi i manualen och ett par bastoner i pedalen som registreras ”tutti”, får taket att lyfta. Detta är jättekul för barn.
                                                    "Att vara Suzukilärare är oerhört inspirerande och berikar livet."  
                                                                                     / Gunilla Rönnberg

Nyheter

Se dokumentären:

"The Story of the Suzuki organ method" om utvecklingen av Suzukiorgel-metoden under 20 år. Se hur organister runt om i världen har undervisat och nått fantastiska resultat!

Webbutbildningen  -  Nu 40% billigare

För att uppmuntra dig att ta examen rabbaterar jag nu kraftigt priset från 5400 kr till 3200 kr webbutbildningen, för att göra hela konceptet mer ekonomiskt tillgängligt.

Med examen formaliceras utbildningen och gör dig attraktivare på arbetsmarknaden

Utbilda dig till Suzukiorgelpedagog


Lärarutbildningen är den mest konkreta metodikutbildning som finns för instrumentalundervisning.
Tillvägagångssättet i metodiken passar för undervisning av alla åldrar - från 3 år till vuxna.

Låt ditt barn spela orgel eller piano


Via interaktiva weblektioner i realtid kan du låta ditt barn spela för mig kontinuerligt på ett mycket enkelt vis. Att uppmuntra och ge barnen självförtroende och glädje i lärandet är en grundpelare i metoden.

Få vägledning för att nå avspänd spelteknik i piano


Via interaktiva weblektioner i realtid kan du få fortbildning och hjälp, både i ditt eget spel och för dina elever, med olika övningar som leder till avspänning vilket gör att man använder minsta möjliga energi i spelet.

Citat om webutbildningen

2 Skärmklipp, jag och alva
2 Skärmklipp, Vanessa, Sam och jag
2 Skärmklipp RPT

• “Your video presentation is charming and very methodical. I have been following your internet training sessions whenever I find the time, and I am enjoying them thoroughly. There is clearly a great deal of work that you have put into conception and their production. Congratulations!”
Professor Carl Van Wyk, Music Theory and Composition, Suzuki Music Institute of Dallas

• “The web education is a wonderful learning experience. Looking forward to learning more from you!”
Dr. Melody Chen, Organ professor at Taiwan Theological Seminary, Dean of Taiwan Chapter - American Guild of Organists


Orgeln är ett fantastiskt instrument att undervisa barn i. Det är roligt att kunna använda så många olika ljud, och att spela med fötterna! En enkel melodi i manualen och ett par bastoner i pedalen som registreras ”tutti”, får taket att lyfta. Detta är jättekul för barn.
                                                    "Att vara Suzukilärare är oerhört inspirerande och berikar livet."  
                                                                                     / Gunilla Rönnberg

Nyheter

Se dokumentären:

"The Story of the Suzuki organ method" om utvecklingen av Suzukiorgel-metoden under 20 år. Se hur organister runt om i världen har undervisat och nått fantastiska resultat!